Genel > Kira Yardımı nasıl alınıyor

Kira Yardımı nasıl alınıyor

Kira Yardımı nasıl alınıyor

Kira Yardımı nasıl alınır?

10 Ekim 2015 - 01:35

Kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan vatandaşlara, Kira Yardımı Nedir? Kimler Faydalanabilir? Kira Yardımı nasıl Alınır? Başvuru Şartları talep etmeleri halinde 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor işte haberin detayları sizlerle…

KİRA YARDIMI

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.

•Kira yardımı aylık 680 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.

•Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

•Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

•Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

Kira yardımı başvuruları;

•Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,

•Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Müdürlüğümüze yapılır. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

•Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,

•Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

KİRA ve TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Malik Başvurusu İçin:
1.Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
2.Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3.Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

4.Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

5.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

6.Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi!

Ev ve işyerinin bulunduğu binası riskli olan hak sahipleri devletin sunduğu finansal desteklerden yararlanabiliyor. Bu desteklerden biri olan kira yardımı başvuru sahibine 18 ay boyunca yapılıyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi nedir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süresi:

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu riskli bina tahliyesinden sonra yapılabiliyor. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Yapının “risk” raporu çıkmadan tahliye edilmemesi gerekiyor.

Aksi takdirde, ikamet şartı nedeni ile risk raporunun alındığı tarihten önce evi boşaltanlar bu yardımdan faydalanamıyor.

Kira yardımında aranan ikamet şartı, faturalar ile ispatlanıyor. Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda hak sahiplerinden alınması gereken son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsıyor.

Kira yardımı başvuruları gerekli belgeler:
1.Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

2.Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

3.Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;
1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

YORUM YAP

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?