• Kardak Kayalıkları Krizi
    Kardak Kayalıkları Krizi

    1990’lı yılların en önemli siyasi olayları arasında görülen ve dünya siyasi tarihinde de önemli yer kaplayan bir olay Kardak kayalıkları…Bir deniz kazasıyla başlayıp iki ülkeyi diplomatik krize hatta savaşın eşiğine kadar getirmiş olmasıyla tüm dünya tarafından duyulan önemli bir olay. Deniz Kazası İlk çıkış noktası […]